วันจันทร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

บทที่4 วิธีการใช้โปรแกรม

 กด Cleaner
 กด Registry
  กด Tools
กด Options  


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น